Communicatie

communicatie

Educatie

organisatie

Informatie

informatie

Educatie- en informatiestrategie
Een succesvolle educatiestrategie heeft een doel- en leerlinggerichte aanpak als voornaamste  kenmerk. Het doel moet zijn om meer nadruk te leggen op vaardigheden dan op systemen.

Lees meer....

Communicatiekracht en taalvermogen
Correct en effectief taalgebruik heeft alles te maken met communicatie. Bij overheidsorganisaties en in het bedrijfsleven is taalgebruik van essentieel belang.

Lees meer....

 

Onze bedrijfsstrategie is gebaseerd op meer dan 10 jaar praktijkervaring met communicatie, educatie en informatie op de werkplek.


 

 Amersbosch is sponsor van het Nationaal Floorball U19-Damesteam

Nieuws

De Blackbox van het Openbaar Bestuur * Extra taalles * Syrische helpt statushouders aan werk

De Blackbox van het Openbaar Bestuur
De afgelopen decennia is er een patroon van gebrekkige informatievoorziening door het kabinet aan de Kamer. Nu de Wet open overheid op de agenda staat, is het zaak de openbaarheid van overheidsinformatie goed te regelen. Klik hier voor meer.
Medewerkers in sociale tewerkstelling krijgen extra Nederlandse les
De taal is de grootste barrière waarom mensen die na één jaar sociale tewerkstelling niet meteen aan de bak komen. Twaalf medewerkers krijgen sinds kort extra Nederlandse lessen in Oostende. Klik hier voor meer.
 
Syrische Loubna helpt statushouders aan werk
In Syrië runde Loubna Khaled Alsayed een adviesbureau waarmee ze kwetsbare groepen hielp. Haar vlucht naar Nederland maakte dat ze zelf in een kwetsbare positie kwam. Nu, vijf jaar later, helpt ze andere statushouders aan werk: ‘Wil je je doel bereiken, dan moet je vaak eerst een stap terug doen.’
Klik hier voor meer.