Communicatietraining

AmersfoortBinnendieze
Effectief communiceren in uw organisatie
Over de kwaliteit van interne communicatie rond bijvoorbeeld veranderingsprocessen in organisaties bestaat vaak ontevredenheid. Medewerkers voelen zich slecht of te laat geïnformeerd of voelen zich door hun leidinggevenden niet serieus genomen. Een gebrekkige of onvoldoende interne communicatie is een belangrijke oorzaak van die ontevredenheid bij medewerkers.
Zeker bij aanvang van een verandering in organisaties is weerstand een normale menselijke eigenschap. Medewerkers willen graag eerst overtuigd worden van nut en noodzaak van de nieuwe organisatie.
Belangrijk is wel dat er een open gesprek plaatsvindt tussen directie, projectleiders en betrokken medewerkers. Een open gesprek betekent ook dat dialoog wordt aangemoedigd en de uitkomst niet bij voorbaat vast staat. Dat noemen we ‘open conflictnormen’; de norm in de organisatie is dat er open gesproken wordt over meningsverschillen.
 
Wat kan Amersbosch voor uw organisatie betekenen?
* Oefenen in effectief communiceren en toepassen daarvan in de praktijk.
* Herkennen van communicatiestijlen en daar effectief mee om leren gaan.
* Gesprek voeren over organisatieverandering volgens de technieken van effectief communiceren.
* De basis communicatietechnieken toepassen in werving-, selectie- en intakegesprekken.
 

terug naar overzicht

Nieuws

Privatisering heeft taalonderwijs genekt

Lees meer...