Privacyverklaring Amersbosch 25 mei 2018

Amersbosch, gevestigd aan de Laarweg 15 te Harskamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.amersbosch.nl, Laarweg 15, 6732 DG Harskamp. Tel.: +31622478620

Charles Frederik Lavell is de Functionaris Gegevensbescherming van Amersbosch. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Amersbosch verwerkt persoonsgegevens die wij via telefonisch contact of e-mail van u ontvangen.
  • Amersbosch verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het volgende doel:
  • U te kunnen bellen of e-mailen als u belangstelling heeft getoond in onze diensten en om aldus onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Amersbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één jaar voor de volgende (categorieën) van (persoons)gegevens:  naam organisatie; voornaam of voorletters; achternaam; adres; postcode; plaats; telefoon/mobiel; e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij overigens alleen als wij tot een overeenstemming van wederzijdse dienstverlening zijn gekomen én U ons toestemming heeft gegeven uw gegevens voor die termijn van één jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amersbosch verstrekt uitsluitend met uw toestemming persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld als u om informatie vraagt waarvoor een derde U van dienst zou kunnen zijn)  en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Internet

  • Amersbosch gebruikt geen social media plugins en ook geen cookies of vergelijkbare technieken.
  • Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers
  • Amersbosch neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amersbosch) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amersbosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amersbosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Amersbosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons