Bron: Nieuwsbrief BVNT2

De meeste lessen NT2 zijn de afgelopen weken afgezegd. Toch gaan veel docenten op allerlei manieren door om hun cursisten te bedienen. Er is veel afstandonderwijs en digitaal onderwijs van de grond gekomen, buitenschoolse opdrachten en ook huiswerkbegeleiding zonder fysiek contact.

Het BVNT2-bestuur maakt zich natuurlijk grote zorgen. De situatie is nijpend.

De BVNT2 heeft onmiddellijk een brief gestuurd naar minister Koolmees en DUO met de vraag of er een systeem van erkenning en vergoeding van afstandsonderwijs kan komen. Het overleg daarover loopt. De BVNT2 heeft afgestemd met NRTO en de MBO-Raad. 

De BVNT2 heeft ook onmiddellijk aan de bewindslieden gevraagd om een oplossing voor zelfstandig werkende NT2-docenten die vaak per direct hun werk en hun inkomen verloren. Intussen zijn er vanuit de regering algemene voorstellen voor zzp-ers gekomen. Om de inkomensval te verlichten. 
We zullen de komende tijd met zekere regelmaat in deze nieuwsbrief en op de website de leden over belangrijke ontwikkelingen blijven berichten.

Nieuws

Het Corona-virus heeft ook het NT2-onderwijs grotendeels geveld

Lees meer...